Nyt fra Moselund Spejdercenter

Vi har lige haft arbejdsdag på Moselund spejdercenter, hvor der blev renset grøfter, der blev fældet træer og gjort i stand omkring hytterne.

Vores skovbørnehave er bygget færdig, og den skal indvies sidst i november. Det er første skud på stammen i vores fælles indsats med Favrskov kommune.

Der er blevet reetableret efter byggeriet, så der er kommet grus på P-arealerne ved hytten. Den 26/11 starter vi processen med helhedsplan for området, og du kan være med. Se videoen her og meld dig til.

INVITATION til møde om helhedsplan for Moselund Spejdercenter

Processen skal munde ud i en helhedsplan for Moselund, så vi sammen med kommunen kan udvikle området. Den endelige helhedsplan skal godkendes af grupperne i Gudenå og i Marselis distrikter på vores respektive distriktsmøder i marts.