Dagsorden er ikke fastlagt endnu

Vi har indtil videre aftalt:

  • Opsamling fra Distriktrådsmødet
  • Distriktsstabsmedlemmerne skal kigge distriktets trivselsrapport 2020 igennem og hver fremsende et par punkter til DTU som vi tænker er værd at kigge yderligere på.