Hvad er distriktsrådsmøde?

Distriktsstaben indkalder til Distriktsrådsmøder 1 – 2 gange om året.

Mødet er primært for gruppelederne,  og distriktsstaben, men afhængig af de konkrete emner på dagsordenen, kan det være relevant
at invitere gruppekassererne, grupperådsformændene eller andre relevante personer.

Hvis der er vigtige beslutninger, som skal træffes eller diskuteres på rådsmødet, bør baggrunden og andet uddybende materiale udsendes sammen med dagsordenen.

Vedhæftede filer: