Hvad er distriktsrådsmøde?

Distriktsstaben indkalder til Distriktsrådsmøder 1 – 2 gange om året.

Mødet er primært for gruppelederne,  og distriktsstaben, men afhængig af de konkrete emner på dagsordenen, kan det være relevant
at invitere gruppekassererne, grupperådsformændene eller andre relevante personer.

Hvis der er vigtige beslutninger, som skal træffes eller diskuteres på rådsmødet, bør baggrunden og andet uddybende materiale udsendes sammen med dagsordenen.Kære alle ledere, rovere og grupperådsmedlemmer i Gudenå Distrikt. Vi inviterer hermed til distriktsmøde i Gudenå Distrikt

Mødet afholdes torsdag 17. marts 2022 kl. 19.00-21.30 i

Sognehuset, Framlev Vej 19, 8462 Aarhus.

Der er ikke tilmelding til mødet.

Program:

19.00                  Velkomst og spejdersang
19.15                  Oplæg om ”Det bedste sted – Gudenå distrikt”
Herefter tema workshop
20.00                  Kaffepause
20.20                  Mødedagsorden efter korpsets vedtægter §30 (se nedenfor)
21.20                  Afslutning
21.30                  Tak for denne gang.

Dagsorden for distriktsmødet

 • Valg af referent
  • Valg af dirigent
  • Aflæggelse af beretning for de seneste 2 år.
  • Forelæggelse af regnskab for de seneste 2 år.
  • Distriktets arbejde for de næste 2 år
  • Behandling af indkome forslag, modtages af DTC senest 10/3-2022
  • Fremlæggelse af budget og fastsættelse af distriktskontingent for de næste 2 år.
  • Valg af distriktsstab

Ole Petersen, DTC Genopstiller
Annika Andrea Poulsen, DTU, Genopstiller
Per Nørskov Nielsen, Kasserer, Genopstiller
Michael Jensen, DTA, Genopstiller ikke
Jesper Pedersen, DTA, Genopstiller
Kim Friis – Overvejer
Vi opfordrer andre, der brænder for distriktsarbejde, til at stille op til valget.

 • Valg af 2 revisorer til revision af distriktets regnskab

Niels Esmann og Bente Majgaard genopstiller til valg af revisorer.

 • Valg af de 2 personer, der skal være distriktets repræsentanter på Landsmødet 2022.
 • Valg af en over -15-årig ikke-leder fra distriktet, der skal være distriktets repræsentant på Landsmødet 2022. Tænk gerne over kandidater inden mødet.
  Ikke leder defineres som en der ikke på ugentlig basis hjælper med programmet I en enhed.
 • Eventuelt.

På distriktsstabens vegne
Ole Petersen, Distriktschef Gudenå distrikt.