Tilskud til lederbetaling på Spejdernes Lejr 2022 og andre sommer lejre

På vores møde i Harlev blev det besluttet at understøtte grupperne med betaling for ledere til blandt andet Spejderne lejr. Der kan søges op til 1650 kr til at dække ledernes deltagerafgift for hver 10 spejdere der deltager på spejdernes lejr. Dette gælder fuldtidsdeltagere.

Grupper der tager på SL2022

For hver påbegyndt 10 deltagere ydes et tilskud på kr. 1.650 til en leder. Når endelig tilmelding er foretaget fremsender grupperne dokumentation for de tilmeldte deltagere der er 17 år og derunder.  Dokumentation for lederdeltagelse fremsendes. Dog kan der ikke søges om større refusion, end der er betalt i lejrdeltagelse.

De grupper der ikke sender bæver og ulve på SL2022

Der ydes tilskud til ledere på kr. 200 pr. leder til en bæver/ulve centerlejr-hyttetur. Dokumentation for lederdeltagelse fremsendes med kassererens underskrift.

Der fremsendes dokumentation og ansøgning som vi kender det fra kursus tilskud, hvorefter distrikts kasseren tildeler tilskudet. Evt vurdering foretages af distriktskasseren.