VIGTIG: Moselund Spejdercenter Helhedsplan og informationer

Vi har haft ide møder, online møder og nytårskur om helhedsplanen, der efterhånden tager form, men vi skal også finansiere planen. For at give grupperne en mulighed for at sætte sig ind i de økonomiske forhold i forhold til centeret, har vi valgt at indkalde til et par online møder om økonomien i centeret i uge 8. Du kan selv vælge om du vil være med mandag eller onsdag.

Vi står i en alvorlig økonomisk situation på Moselund, og idet Marselis og Gudenå distrikt står som ejere, kan det meget vel blive et problem for vores distrikter.

Oprindeligt er aftalen at centeret skal afvikles, hvis økonomien ikke hænger sammen, men vi håber med helhedsplanen sammen med kommunen at kunne lave en bedre og mere attraktiv fremtid for centeret.

Det kræver dog at distriktsrådet giver deres opbakning til at vi må lave en aftale med kommunen, hvor vi i større eller mindre grad afhænder dele af centeret og indgår et partnerskab med kommunen.

Få en snak i grupperne så rådet er klar til at tage en beslutning på vores rådsmøde i marts.

Se også opslag fra Marselis distrikt på facebook her

Se meget mere her, hvor der også kommer mere materiale inden møderne.

Indkaldelse til åbent møde om økonomien for Moselund Spejdercenter

Du kan også se de videoer der er produceret om selve helhedsplanen.

Hvad er fremtiden for Moselund Spejdercenter?

Der holdes generalforsamling på centeret den 26/2 kl 9.30

Generalforsamling 2023