Diverse tilskud fra distriktet

Grupper der tager på SL2022

For hver påbegyndt 10 deltagere ydes et tilskud på kr. 1.650 til en leder. Når endelig tilmelding er foretaget fremsender grupperne dokumentation for de tilmeldte deltagere der er 17 år og derunder.  Dokumentation for lederdeltagelse fremsendes. Dog kan der ikke søges om større refusion, end der er betalt i lejrdeltagelse.

De grupper der ikke sender bæver og ulve på SL2022

Der ydes tilskud til ledere på kr. 200 pr. leder til en bæver/ulve centerlejr-hyttetur. Dokumentation for lederdeltagelse fremsendes med kassererens underskrift. Der fremsendes dokumentation og ansøgning som vi kender det fra kursus tilskud, hvorefter distrikts kasserer tildeler tilskuddet.  Evt. vurdering foretages af distriktskasseren.

Kursustilskud til godkendte kurser

Distriktet yder kursustilskud PL/PA kurser,  Roland 1, Roland 2, Diamant,  Diamant Extrem, ULK , Linien Ud, Roland 1 + 2 for voksne samt Gilwell . Tilskuddet gives til den del, hvor der ikke kan opnås tilskud fra andre. Er man i tvivl om hvordan det skal gøres op, tages der kontakt til distriktets kasserer.

Vejledning til kursustilskud  findes på hjemmesiden

Rejsetilskud til spejderne på tur

Verden er åbnet op igen. Husk at Distriktet yder rejsetilskud til unge der skal ud at opleve verden som spejdere.

Vejledning for Rejsetilskud til rejser og lejre i udlandet findes på hjemmesiden

Kontakt

Hvis der er noget tvivl om hvordan man søger og hvad der skal bruges af dokumentation, er man altid velkommen til at skrive en e-mail til Per Nørskov på  kasserer.kfum.gudenaa@gmail.com eller ringe på tlf.  29442655.