Hent Samværsreglerne i smart PDF

Hvor og hvornår

Disse samværsregler er udarbejdet af Gudenå Distrikt, og er beregnet til brug ifm. distriktets kurser, lejre og arrangementer.

Disse skal følges og det er derfor kursusleder, eller den ansvarlige for arrangementet, der har til ansvar, at læse og efter leve dette

Generel

Skal du undgå:

 • At sove alene med et barn/ung eller være alene med barnet, hvor ingen kan se jer.
 • At der er låste døre, når du er sammen med et barn/ung.
 • At acceptere en adfærd, du ikke finder i orden, også selvom det synes at være kulturen i gruppen og andre ikke stiller spørgsmålstegn ved det.
 • Favorisere et eller enkelte børn

Børneattest

Jf. korpset skal alle ledere og hjælper, der er fyldt 15 år, have en børneattest. Det skal derfor sikres at alle der er med til at arrangerer eller afvikle distrikts udbudte kurser og arrangementer har udfyldt en børneattest. Da det er forventeligt at grupperne har styr på dette, betyder det i praksis, at der skal indhentes en børneattest på alle, der ikke har en tilknytning til en KFUM Spejder gruppe.

Kurser og lejre

Staben skal debatter følgende.Det sættes påskrift evt. i et mødereferat.

 • Er/skal begge køn være repræsenteret i Staben.
 • I tilfælde hvor der skal gives førstehjælp i mindre grad,eller f.eks fjernes en flåt i det intime område,skal der såværeen anden fra staben tilstede i rummet. Overvej omderkan bruges gummihandsker, for at skabe en størredistance.
 • Hvordan er tonen og omgangen staben imellem og meddeltagerne.
 • Er der særlige programpunkter, der skal være fokus på.Dette kunne f. eks være en tur i svømmehal. Ogforholder i jer?
 • Er der situationer og aktiviteter der ikke skalfotograferes?
 • Hvem godkender billeder inde de offentliggøres?
 • Hvem slår noget op på de sociale medier og hvilken tonebruges der?
 • Er der særlige regler eller aftaler i jeres stab?

Ved mistanke om overgreb

Har du fået en mistanke om, at der foregår seksuelle overgreb eller krænkelser, skal du straks kontakte distriktschefen. Notér de iagttagelser, du har gjort dig, så I har en så præcis beskrivelse af adfærd eller hændelsesforløb som muligt. Hvis mistanken bygger på løse rygter eller tvivlsomme iagttagelser, kan I drøfte forholdetmed den, mistanken omhandler. Hvis distriktschefen vurderer, at der kan være tale om andet end grundløse rygter, kontakteskorpsets Kriseberedskab med det samme. Henvender forældre sig om en konkret hændelse, der indikerer, at et barn/ung har været krænket, og der synes at være grundlag for en politianmeldelse, skal I ikke kontakteden mistænkte leder. Det kan nemlig påvirke politiets indledende efterforskning. Forældrene skal foretage politianmeldelsen, og I bør straks tage kontakt til Kriseberedskabet

Åbenhed

Åbenhed staben imellem er rigtig vigtig. Opstår der situationer der kan misforstås er det vigtig at den pågældende leder, der har været i situationen, er åben omkring det overfor resten af staben, så der ikke er noget der bliver skjult.

Nyttige links og kontakt

Indhent børneattest
Love og paragraffer
Mistanke om overgreb
Korpsets kriseberedskab

Ved spørgsmål eller kommentar, send en mail til dtc@gudenaadistrikt.dk